Legemiddelhåndtering

Vi følger rutiner for legemiddelhåndtering og bruker skjema som er utarbeidet av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner dere skjema som dere kan fylle ut og levere sammen med medisin som deres barn trenger i barnehagen.