storhuset

 Hovedinngang til barnehgen                                         Oversiktsbilde tatt mot nord-øst

   

 

Kjøkkenet                                                                           

  

 

Stua, hovedrommet

            

 

   

Bilbane

  

 

                                                                                        Leserom, lesehule

          

Bøker synlige

                    

 

Dukkerom, rolle-lek

         

                 

 

Tegn, Lim, Klipp