Uteområdet/utelek

Uteområdet vårt består av to disse stativ, klatre hus, et leke pirat skip, grillhytte som ofte disponeres, skogsområde, stor sand kasse, sklie & skur/garasje som også er hjem til våre høner :)

  

  

 

Skogen inne i barnehagens uteområde. Der er det spennende. Vi har grillhytte som er i bruk nesten daglig, klatretrær og "hemmelige" gjemmeplasser.

 

 

Bålplass midt på tunet.                    I barnehagen bor det 1 hane og 2 høner av rasen Brahma