Ansatte

Lillehuset

Linda Moen

Stilling: Assistent
gu-johaa@online.no

LInda er assistent og begynte i barnehagen så tidlig som i 1993. Linda har evig godt humør og har alltid et fang ledig til noen søte små.

Gunn Heidi Dahle

Stilling: Assistent
gunndahle66@icloud.com

Gunn Heidi er assistent på Lillehuset. Hun har jobbet mange år i den kommunale barnehagen før hun kom til oss i 2014.

Lisa Pettersen

Stilling: Styrer

Lisa er utdannet førskolelærer med fordypning i drama, og har videreutdanning i Spesial pedagogikk 1. Hun har jobbet i barnehage siden 2005. Lisa har vært her fra 2014. Fra november 2019 er det Lisa som er styrer i barnehagen. Lisa har noen kontordager og noen dager hun er inne på Storhuset. Fra september 2020 til og med april 2021 skal Lisa ut i svangerskapspermisjon. Da vil tidligere styrer Torill Fagerland være styrer i Bakketun barnehage.

Marlene Kjenes

Stilling: Pedagogisk leder
916 86 025
Markje01@online.no

Marlene er utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Har videreutdanning i ledelse og kvalitetsutvikling v/ DMM i Trondheim. Marlene er pedagogisk leder på Lillehuset.

Storhuset

Rita Hilseth

Stilling: Assistent

Rita er assistent og begynte i barnehagen høsten 2007. Rita har grønne fingre og står for stort sett alt av grønne planter og blomster ute i barnehagen.

Lisa Pettersen

Stilling: Styrer

Lisa er utdannet førskolelærer med fordypning i drama, og har videreutdanning i Spesial pedagogikk 1. Hun har jobbet i barnehage siden 2005. Lisa har vært her fra 2014. Fra november 2019 er det Lisa som er styrer i barnehagen. Lisa har noen kontordager og noen dager hun er inne på Storhuset. Fra september 2020 til og med april 2021 skal Lisa ut i svangerskapspermisjon. Da vil tidligere styrer Torill Fagerland være styrer i Bakketun barnehage.

Torill Fagerland

Stilling: Styrer
477 52 561
torillfa@hotmail.com

Torill har jobbet i Bakketun barnehage siden barnehagen startet i 1993. Hun har jobbet som styrer de siste 20 årene. Mars i år gikk Torill egentlig ut i pensjon, men er nå vikar for Lisa mens hun er ute i svangerskapspermisjon. Torill er ei raus og dyktig dame som kan Bakketun barnehage svært godt.

Caroline Stein

Stilling: Pedagogisk leder
404 53 210
caroline_stein@bakketun-barnehage.no

Caroline har jobbet hos oss siden 2015. Hun er utdannet barnehagelærer, med fordypning i spesial pedagogikk. Caroline er pedagogisk leder på Storhuset.

Ann-Kristin Lade

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
413 32 847
annkristin.lade@gmail.com

Ann- Kristin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og begynte hos oss I 2010. Hvis noe skal tegnes, males, eller vi trenger noen med kunstneriske evner er Ann- Kristin et naturlig valg. Er ofte å finne ved tegnebordet sammen med mange små tegne/male entusiaster.

Camilla Enge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
970 34 583
cammo_86@hotmail.com

Camilla har 3 år i skole/ barnehage kommunalt før hun kom hit, hvor hun har vært siden 2008. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Høsten 2018 startet hun på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet Nord avd. Nesna.

Charlotte Stein

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
926 80 436
charlotte-stein@hotmail.com

Charlotte er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og begynte i barnehagen i 2014. Charlotte er ei aktiv dame som lett tar i et ekstra tak hvis det skulle bli spørsmål om det. Charlotte holder barna fysisk aktive;)

Andre ansatte

Webansvarlig Bakketun Barnehage

Stilling: Annet