Overgang Hjem- Barnehage. Barnehage-Skole

Rammeplanen understreker at barnehage og foreldre skal legge til rette for god start i barnehagen. Vi har laget rutiner ut fra dette. Disse finner du beskrevet i "Info hefte Lillehuset" Når barna skal videre inn i skola følger vi "Kommunal plan for overgang mellom barnehagene og skolene i sømna 2015-2017"