Barnehagens historie

Bakketun Barnehage ble startet opp i 1993, i de gamle lokalene til Bakketun AL, på Brekkeidet midt i Sømna Kommune. Vi er en foreldre- eid privat Barnehage.

Vi startet opp med tomme lokaler i 93, og har arbeidet oss opp på dugnad sammen med foreldre. I 2007 kjøpte vi eiendommen Stakkmoen etter at tilskuddsordninger fra staten gjorde det slik at vi fikk mulighet til å kjøpe egen eiendom.

Hverdagen ble betydelig endret rent praktisk når vi fikk flytte inn i nye lokaler og fikk et fantastisk flott nytt ute- område, hvor vi disponerer 4 mål eiendom. Denne eiendommen var tidligere jordbrukseiendom, og ble gjort om i løpet av en hektisk dugnads- sommer, med stor innsats fra foreldre, personale, slekt, familie og velvillige naboer.

I årene som har gått siden, har vi restaurert 1 etg, og fått 60 nye m2 oppholdsrom her. Vi har bygd på sove/hvilerom for de minste på småbarnsavdelingen. I tillegg har vi har bygd ut, og fått stort praktisk kjøkken og en flott ny garderobe.