1 Etg.

  

1 Etg er i hovesak tilrettelagt for førskolebarn, men vi bruker også rommene til grupper på tvers av alder.

  

Samlingsstund                                                       Konstruksjon og duplo- hjørne

  

Fra kontstr.hjørne mot....                                       Kunst og kreativitet, male-stoff-sy-vev og div

  

Huler å gjemme seg i....                                                          ...blir tunnel i toglek

   

Skumle drager!                                          Å hvor kommer egentlig regnet fra? Å hvordan blir det snø?