ÅRSPLAN 2023-2024 BAKKETUN BARNEHAGE

Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Rammeplanen, en forskrift til loven. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.