Velkommen til nytt barnehagår.

Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår ved Bakketun barnehage. Vi gleder oss til å se igjen de som allerede går her og ser frem til å bli kjent med nye barn og foreldre.

Starten av året vil som vanlig være en tid for trygghet, relasjonsbygging og vennskap.