Vår i Barnehagen!

Ivrige barn plukker fine vårblomster.

Fra vintermørke til lys vårstemning, ivrige og glade barn.