Velkommen til nytt barnehagår.

Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår ved Bakketun barnehage. Vi gleder oss til å se igjen de som allerede går her og ser frem til å bli kjent med nye barn og foreldre.

Starten av året vil som vanlig være en tid for trygghet, relasjonsbygging og vennskap. I tillegg til den daglige kontakten så vill all informasjon til dere foreldre bli sendt ut på e-post eller lagt ut på vår hjemmeside. Derfor er det viktig at vi har oppdaterte e-postadresser (og telefonnr). Endringer og oppdateringer av e-postadresser/telefonnr gis dirrekte til barnehagen. Dersom det er noe dere lurer på så ta kontakt med oss. Vi gleder oss til et nytt år sammen med dere!