Nyhetsarkiv

  • Søk om barnehageplass for høsten 2020

    Snart er det tid for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021. Fra nå av skal alle søke om barnehageplass elektronisk gjennom kommunen.

  • Det første året i barnehagen

    "– Jo mer barnehagen orger og styrer med de yngste, jo mer skeptisk bør foreldrene bli.– Travelhet har ingenting på en småbarnsavdeling å gjøre. Det som gjelder for de yngste, er høykvalitetstid. " Noen av påstandene i denne artikkelen. Les hvorfor Drugli mener det.

  • 3 dager tilvenning ikke nok, sier May Britt Drugli. Norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU.

    I samarbeid med Sømna Barnehage var vi så heldige høsten 2015, å få Drugli hit for en hel dag med nyttig ny forskning rundt små barns hverdag i barnehagen. Det har de siste årene vært mere fokus rundt småbarnslivet i barnehagen, og hva som er et godt tilbud for de minste. Små barns grunnleggende behov, og hvordan vi som jobber i barnehagen best mulig kan møte disse behovene. En flott og veldig opplysende dag sammen med May Britt Drugli:)
    Vi anbefaler å lese artikkelen, og flere av hennes artikler. Mye viktig angående småbarn i barnehage.

  • Plan for barns medvirkning

  • Tilsynsrapport høst 2016

  • Brukerundersøkelse 2016