Søk om barnehageplass for høsten 2020

Snart er det tid for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2020/2021. Fra nå av skal alle søke om barnehageplass elektronisk gjennom kommunen.

Her kan der logge inn på Oppvekstportalen for sømna kommune.

Oppvekstportalen foresatte

Når en har søkt på barnehageplass kan en umiddelbart logge seg inn.

Inne på oppvekstportalen kan en:

  • Søke om plass i barnehage/skole
  • Endre søknad
  • Endre type plass
  • Si opp plass
  • Svare på tilbud om plass

Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med styrer eller ped.ledere.