3 dager tilvenning ikke nok, sier May Britt Drugli. Norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU.

I samarbeid med Sømna Barnehage var vi så heldige høsten 2015, å få Drugli hit for en hel dag med nyttig ny forskning rundt små barns hverdag i barnehagen. Det har de siste årene vært mere fokus rundt småbarnslivet i barnehagen, og hva som er et godt tilbud for de minste. Små barns grunnleggende behov, og hvordan vi som jobber i barnehagen best mulig kan møte disse behovene. En flott og veldig opplysende dag sammen med May Britt Drugli:) Vi anbefaler å lese artikkelen, og flere av hennes artikler. Mye viktig angående småbarn i barnehage.