3 Gode grunner for å velge Bakketun barnehage.

1. Flere voksne enn normen tilsier 2. Lavt sykefravær. 3. Større areal pr barn.

1. Barnehagen har ekstra bemanning. Normen sier 3 voksne pr avdeling, hos oss er vi 4. Dette kommer barna tilgode, i form av voksne som har tid til hvert enkelt barn så lenge barnet har behov for det.

2. Lavt sykefravær. Dersom noen er borte hjelper vi hverandre på tvers av avdelinger, før vi leier inne vikarer. Dette gir fortusigbarhet og trygghet for barn. Faste og kjente voksne.

3. I Bakketun har barna god plass. Kravet på inne-areal er 5m2 pr barn, hos oss har barna 10m2.